Lärpaket

Aktiviteter vid två-tre tillfällen. På Molekylverkstan eller/och på förskolan/index.php/skolan

Föräldramöten

Hur skapar du intressanta, roliga och givande föräldramöten?