Skolan > Lärpaket

Ett lärpaket består av aktiviteter vid tre tillfällen, ett på Molekylverkstan och två ute hos er på förskolan/index.php/skolan. Detta upplägg är framtaget och finansierat för Stenungsunds kommuns skolor och är gratis för kommunala klasser såväl som fristående klasser i Stenungsunds kommun. Skolor från andra kommuner eller fristående verksamheter är välkomna att höra av sig för priser och ytterligare information.

Under det första tillfället besöker ni Molekylverkstan under 90 minuter. Ni bokar även tider för resterande två tillfällen på er skola/förskola. Alla våra lärpaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 18, Lgr 11) Våra lärpaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete.
Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Lärpaket att boka förskola, F-3
Kemi
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.
Vatten
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.
Magnetism
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.
Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.
Elektronik- introduktionsprogram
Vi går igenom olika komponenter och hur dessa kan kopplas för att skapa olika kretsar. Genom kombinationen av teoretiska genomgångar och praktiska övningar lär man mer om strömmens riktning i en krets, får förståelse för enklare kretsscheman och kunskap om olika komponenter.

Lärpaket att boka för åk 4-6, åk 7-9
Programmering
Det är ett grundläggande pass för att lära sig att skapa och ladda upp sin kod samt orientera runt i programmeringsmiljön till mer avancerade pass där vi kombinerar sensorer och inkopplade komponenter. Man lär sig styra en mikrokontroll som heter micro:bit.
Elektronik- introduktionsprogram
Vi går igenom olika komponenter och hur dessa kan kopplas för att skapa olika kretsar. Genom kombinationen av teoretiska genomgångar och praktiska övningar lär man mer om strömmens riktning i en krets, får förståelse för enklare kretsscheman och kunskap om olika komponenter.

Molle på egen hand
Du som pedagog har möjlighet att boka besök utan vår handledning. Eleverna/barnen får möjlighet att testa våra interaktiva stationer inom kemi, fysik, matematik och teknik.
Låt eleverna inspireras och uppleva en annan miljö än skolans. Hör av dig, vi bokar 90 minuter för en grupp i mån av plats. Kostnad 500 SEK.

Vill du ha mer info. ring 0303-240 440
maila info@molekylverkstan.se