Skolan > Inspirationspaket

Inspirationspaket är aktiviteter vid ett tillfälle på Molekylverkstan och tar 90 minuter. Finns såväl för förskola och grundskola.
Alla våra inspirationspaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 18, Lgr 11 ).

Våra inspirationspaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar.
Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Paket att boka för förskolan, F-3
Kemi
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.
Vatten
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.
Magnetism
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.
Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Priser
1000 kr för förskolegrupp med max 12 barn , 1500 kr för grundskolegrupp med max 15 elever.
1500 kr för förskolegrupp med 13-24 barn & 2000 kr för grundskolegrupp med 16-30 elever.

Molle på egen hand
Du som pedagog har möjlighet att boka besök utan vår handledning. Eleverna/barnen får möjlighet att testa våra interaktiva stationer inom kemi, fysik, matematik och teknik.
Låt eleverna inspireras och uppleva en annan miljö än skolans. Hör av dig, vi bokar 90 minuter för en grupp i mån av plats. Kostnad 500 SEK.

Ring oss gärna så informerar vi om vårt utbud tel. 0303-240 440
maila info@molekylverkstan.se