Skolan > Föräldramöten

Hur skapar du intressanta, roliga och givande föräldramöten?

I den nya läroplanen står att skolan ska samverka med föräldrar. En plattform för det arbetet är föräldramöten. Det är på föräldramöten som skolan och lärarna kan presentera sin kompetens och hur man i klassen och på skolan arbetar med Skolverkets uppdrag.

Molekylverkstan erbjuder skolledare och lärare på alla nivåer möjlighet att tillsammans med oss planera och om ni vill, även genomföra föräldramöten. Tillsammans med oss får du konkreta tips kring hur vi får gruppens/klassens föräldrar att samtala med varandra om skolans viktiga områden. Målet är att presentera delar av skolans och klassens verksamhet speciellt då inom naturvetenskap, teknik och matematik. På ett spännande och roligt sätt!

Deltar vi från Molekylverkstan är det för att visa på vilket sätt vi samverkar med lärarna och klassen inom inte enbart naturvetenskap, teknik och matematik utan också inom entreprenöriellt förhållningssätt, genusperspektiv och attitydskapande aktiviteter.

Hör av dig om du är intresserad av att vi tillsammans skapar spännande föräldramöten.