Uncategorized > PROSA

Projekt PROSA, programmering för kommunens åk 6 stöds av Hasselbladsstiftelsen.
Hasseblad Science är Hasselbladsstiftelsens naturvetenskapliga gren, Stiftelsens ändamål är att främja såväl fotografi som naturvetenskap. Inom Hasselblad Science delar stiftelsen ut forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen är satsning på större projekt av långsiktig betydelse och fokusområde är Västsverige.