Spetsprojekt > Ted

TED- sol, vind och vatten

Syfte

Science Center i Sverige tar en allt tydligare roll som ett komplement och partner till skolan i naturvetenskapliga ämnen. En satsning på ett projekt med miljö, hållbarhet och el som tema förstärker detta på ett naturligt och lämpligt sätt.

Syftet är att med hjälp av projektet skapa en modell för hur man systematiskt kan samverka med barn, elever och deras pedagoger utifrån hållbarhetsfrågor med framtidstänk.

Syftet är också att skapa ett engagemang hos barn, elever och pedagoger för aktuella samhällsfrågor som inspirerar dem att se otaliga möjligheter i hur man kan vara med och skapa sin egen framtid eller åtminstone vara med och påverka hur framtiden blir.

Projektet har som utgångspunkt att vara en röd tråd (grön tråd?) för barnen/eleverna genom skolsystemet med start i förskolan och vidare i årskurs 4 och årskurs 7. På lång sikt ger detta en möjlighet att vi kan ta större ansvar för en helhetsbild när det gäller förnyelsebar el.

Detta projekt blir ett av våra spetsprojekt.

 

Mål

Målet är att barnen, eleverna förstår samband i naturen. Följden blir kretsloppstänkande unga människor. Barnen och eleverna ska på ett entreprenöriellt sätt arbeta praktiskt med att konstruera förnyelsebar el samtidigt som de rustas med kunskaper om betydelsen av en hållbar livsstil.

Projektet fokuserar på förnyelsebar el:

Förskolans 5-åringar – VIND 5-åringar får designa och bygga vindsnurror utifrån sina egna idèer och egen fantasi. Detta ska leda till förståelse för hur vind kan bli el.

Grundskolans åk 4 – VATTEN Årskurs 4 får designa och bygga elproducerande vattenkraftverk utifrån egna idéer och egen fantasi. De får också kunskaper om hur vind kan bli el.

Grundskolans åk 8 – SOL Årskurs 8 får designa och bygga elproducerande solceller utifrån egna idéer och egen fantasi. De får också kunskaper om hur vind och vatten kan producera el.

I projektets slutfas ska elevernas konstruktioner visas för alla Molekylverkstans besökare.

Miljöfonden på Göteborg Energi tilldelade Molekylverkstan 220 000 kr för spetsprojekt TED.