Spetsprojekt > NO-Drama

Arvsfondenfinansierade projektet NO-Drama startade upp i november 2016 och har en tidsrymd på två år.
Fokus ligger på att hitta nya pedagogiska interaktiva metoder att förmedla hållbar utveckling på så att elevernas intresse och lärande stimuleras. Tillsammans med Kulturcentrum Väst utvecklas en interaktiv föreställning och workshop där naturvetenskap möter scenkonst. Vi försöker skapa en så tvärvetenskaplig grund att stå på och ta tillvara på våra olika professioner och olikheter.
Vi vill visa att naturvetenskap är till för alla! Tillsammans med unga med funktionsvariationer kommer vi att bygga ett koncept där vi möter elever från åk 4-5 från olika skolformer i Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust.

Under vårtermin 2018 träffar vi skolelever från Orust, Tjörn och Stenungsund.

härnedan följer information om projektets olika delar som medverkande klasser kommer få del av.

Tillfälle 1 Föreläsning och musiksamling

Vi kommer ut till er skola för att i en föreläsning berätta om projektet, hållbar utveckling och funktionsvariationer. Under tillfället varvar vi in två specialskrivna låtar som eleverna är med och sjunger. Eleverna får under tillfället lära sig hjälptecken till en refräng.

Programlängd: 45 min

Låtarna kommer att återkomma vid föreställningen och det finns möjlighet att lyssna och lära sig utifrån inspelade versioner.

 

Tillfälle 2 Föreställning Blå planet

Föreställning Blå planet är en berättelse som på ett visuellt, poetiskt och konstnärligt sätt lyfter hållbar utveckling. Föreställningen är uppbyggd och genomförs tillsammans med funktionsvarierade.

Föreställningen genomförs i Nösnäs gymnasiums lokaler och ni ombesörjer transport själv vid detta tillfälle.

Programlängd: 1 timme

Tillfälle 3 Workshop

Vi kommer ut till er skola för att genomföra en workshop tillsammans med eleverna som handlar om avfall. Inför detta tillfälle är det bra om eleverna är hemmastadda vid några ord och begrepp inom området vi ska jobba med. Detta skickas till er i god tid innan besöket.

Programlängd: 1 timme

 

Projektledare:

Cecilia Taube, cecilia.taube@molekylverkstan.se

Följ projektet närmare på Facebook

https://www.facebook.com/NODramahallbarutveckling/

 

Projektet finansieras av Arvsfonden och genomförs i samarbete med Kulturcentrum väst.