Spetsprojekt > NO-Drama

Det senaste Spetsprojektet är det Arvsfondenfinansierat projekt NO-Drama som vi startat upp i november 2016.
Projektet har en tidsrymd på två år och fokus ligger på att hitta nya pedagogiska interaktiva metoder att förmedla hållbar utveckling på så att elevernas intresse och lärande stimuleras. Tillsammans med Kulturcentrum Väst utvecklas en interaktiv föreställning och workshop där naturvetenskap möter scenkonst. Vi försöker skapa en så tvärvetenskaplig grund att stå på och ta tillvara på våra olika professioner och olikheter.
Vi vill visa att naturvetenskap är till för alla! Tillsammans med unga med funktionsvariationer kommer vi att bygga ett koncept där vi möter elever från åk 4-5 från olika skolformer i Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust.

Vi börjar träffa klasser i september månad då vi åker ut till skolor och berättar om funktionsvariationer och hur variationerna kan vändas till superkrafter. Vid samma tillfälle får elever tillfälle att möta på och sjunga låtar om hållbar utveckling. Musiken är specialskriven till projektet av musikern och låtskrivaren Magnus Pettersson.
En naturvetenskaplig workshop och en interaktiv föreställning får klassen ta del av på Nösnäs Gymnasium.
Hela projektet kommer att avslutas med ett ljudligt event för alla deltagande klasser.

I höst riktar vi oss till Kungälvs skolor.

Är du nyfiken och vill att din klass ska få möjlighet att vara med? Hör av dig till
Cecilia Taube, cecilia.taube@molekylverkstan.se

Följ projektet närmare på Facebook

https://www.facebook.com/NODramahallbarutveckling/

 

Projektet finansieras av Arvsfonden till föreningen Hållbar kemi i Stenungsund i samarbete med Kulturcentrum väst.