Skolan > Lärpaket

Ett lärpaket består av aktiviteter vid tre tillfällen, ett på Molekylverkstan och två ute hos er på förskolan/skolan. Detta upplägg är framtaget och finansierat för Stenungsunds kommuns skolor och är gratis för kommunala klasser såväl som fristående klasser i Stenungsunds kommun. Skolor från andra kommuner eller fristående verksamheter är välkomna att höra av sig för priser och ytterligare information.
Under det första tillfället besöker ni Molekylverkstan under 90 minuter. Ni bokar även tider för resterande två tillfällen på er skola/förskola. Alla våra lärpaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 98, Lgr 11, Gy 2011 & läroplan för grundsär 11).

Våra lärpaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Projekt PROSA, programmering för kommunens åk 6 stöds av Hasselbladsstiftelsen.
Hasseblad Science är Hasselbladsstiftelsens naturvetenskapliga gren, Stiftelsens ändamål är att främja såväl fotografi som naturvetenskap. Inom Hasselblad Science delar stiftelsen ut forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen är satsning på större projekt av långsiktig betydelse och fokusområde är Västsverige.

FÖRSKOLAN
Lärpaket för förskolan består av aktiviteter vid två tillfällen, ett på Molekylverkstan, 90 minuter, och ett ute hos er på förskolan, 60 minuter. Inget avtal finns centralt för någon kommun när det gäller förskolor däremot finansierar Tjörns Sparbank Molekylverkstans aktiviteter vid tre tillfällen för 5-åringar på Tjörn. Alla våra aktiviteter kopplas till läroplanerna Lpfö 98.
Förskolans lärpaket startar en process som ger bättre förutsättningar och nya pedagogiska idéer för lärare och barn så att man kan arbeta vidare på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid. Pris
för förskolegrupp (Stenungsunds kommun) är 700 kr.

 

Lärpaket

Dripp och dropp (Förskola)

Vi utforskar vattnets egenskaper och gör experiment kopplade till ytspänning och kapillärkraft.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Vi pratar om vatten och undersöker vattnets egenskaper.

Tillfälle 2 – På er förskola

Barnen gör experiment kopplat till kapillärkraft och ytspänning. Och vattenrening.

Kropp och Knopp (Förskola) ej bokningsbar HT2017

Här undersöker vi hur det ser ut inuti kroppen. Vi testar våra sinnen och experimenterar med synen och hörseln. I Kemilabbet undersöker vi luktsinnet och smaksinnet.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Barnen får utforska hur vi ser ut inuti kroppen och de får ta del av experiment som utgår från våra sinnen.

Tillfälle 2 – På er förskola/skola

Barnen får göra experiment vid olika stationer som handlar om hörseln och synen, känseln.

Ted – sol, vind och vatten (Förskola)

I energiprojektet Ted får femåringarna lära sig vad energi är och att energi kan finnas i många olika former. De får också bygga egendesignade vindkraftverk och vattenhjul.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Första tillfället handlar om vad energi är och att energi finns i många olika former. Barnen får också egen tid till att upptäcka vår utställning.

Tillfälle 2 – På er förskola

Andra tillfället handlar om vilka energikällor som finns och hur de påverkar vår miljö. Barnen får bygga egendesignade vindsnurror som kan snurra upp en hiss.

Kemi med Berta (Förskola)

Berta på nya äventyr är den andra boken om draken Berta. Materialet kopplat till Berta hjälper barnen att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Berta är miljömedveten vilket ger barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. Varje tillfälle utgår ifrån en berättelse som mynnar i ett illustrerat experiment.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Vi utgår från ett kapitel i boken som handlar om hemlig skrift. Barnen tillverkar hemlig skrift på olika sätt. På Molekylverkstan avslutas besöket med en kemishow.

Tillfälle 2 – På er förskola

Berättelsen handlar om Draken Berta som har ätit mycket socker och fått hål i tanden. Vi pratar om tänder, hål och socker. Tillfället mynnar ut i ett experiment med socker och densitet.

Kemi med Berta (F-klass-åk 2) ej bokningsbar

Berta på nya äventyr är den andra boken om draken Berta. Materialet kopplat till Berta hjälper barnen att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Berta är miljömedveten vilket ger barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. Varje tillfälle utgår ifrån en berättelse som mynnar i ett illustrerat experiment.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Vi utgår från ett kapitel i boken som handlar om hemlig skrift. Barnen tillverkar hemlig skrift på olika sätt. På Molekylverkstan avslutas besöket med en kemishow.

Tillfälle 2 – På er skola

Tillfällets berättelse mynnar ut i ett experiment med majonnäs som handlar om densitet och flytkraft.

Tillfälle 3 – På er skola

Vi tillverkar badbrus, gör två olika degar och pratar kemiska reaktioner.

Kropp och Knopp (F-klass-åk3) ej bokningsbar

Här undersöker vi hur det ser ut inuti kroppen. Vi testar våra sinnen och experimenterar med synen och hörseln. I Kemilabbet undersöker vi luktsinnet och smaksinnet.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Barnen får utforska hur vi ser ut inuti kroppen och de får ta del av experiment som utgår från våra sinnen. I Kemilabbet undersöker vi lukt- och smaksinnet.

Tillfälle 2 – På er förskola/skola

Barnen får göra experiment vid olika stationer som handlar om hörseln.

Tillfälle 3 – På er förskola/skola

Vid olika stationer gör barnen experiment som handlar om synen.

Teknik i musik (Grundskola åk 1-3) ej bokningsbar

Barnen får lära sig konstruktion och teknik genom musik där vi testar olika instrument och urskiljer teknik i vardagen. Tillsammans bygger vi även egna instrument.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan

Barnen får prova några enkla instrument. Vi bygger skrammel-, och stränginstrument.

Tillfälle 2 – På er skola/förskola

Vi bygger skinn-, och blåsinstrument.

Tillfälle 3 – På er skola/förskola

Barnen får konstruera och bygga ett eget instrument.

Kemipaket (Grundskola åk 4-6)

Vi vill få eleverna att upptäcka hur fascinerande och spännande kemi kan vara.

Tillfälle 1 – På Molekylverkstan
Eleverna testar kromatografi, bygger molekylmodeller och lär sig om atomer, molekyler, gaser, vätskor och kemiska reaktioner.

Tillfälle 2 – På er skola
Eleverna får göra maskar av alggelé och testar hur de förändras i olika hushållskemikalier.

Tillfälle 3 – På er skola
Eleverna tillverkar handtvål med koppling till hälsa.

Programmering (Grundskola åk 6-9)

Eleverna kommer att lära sig grunderna i programmering och testa att programmera.

Utmana dina sinnen (Grundskola åk 7-9) ej bokningsbar

Lärpaket bygger på ett undersökande arbetssätt och kompletterar skolans undervisning om sinnesorganen. Eleverna får utmana sina sinnen på nya sätt.
Vi undersöker om vi alltid kan lita på våra sinnen. Hör vi det vi hör? Ser vi det vi ser? Hur påverkar färgen på maten vilken smak vi känner? Och kan du få en plasthandske att kännas som din egen hand?

Astrofysik (Gymnasiet)

Vi går igenom Universums utveckling och struktur.
Går även att få som föreläsning 45 min + 15 min diskussion.

Geologi (Gymnasiet)

Vi går igenom grundläggande geologi: plattektonik, bergbildning, jordbävning, vulkaner m. m.
Går även att få som föreläsning 45 min + 15 min diskussion.