Skolan > Lärpaket

Under höstterminen tar vi inte emot bokningar med lärpaket.

Vill du ha mer info. ring 0303-240 440 eller maila info@molekylverkstan.se

Ett lärpaket består av aktiviteter vid tre tillfällen, ett på Molekylverkstan och två ute hos er på förskolan/skolan. Detta upplägg är framtaget och finansierat för Stenungsunds kommuns skolor och är gratis för kommunala klasser såväl som fristående klasser i Stenungsunds kommun. Skolor från andra kommuner eller fristående verksamheter är välkomna att höra av sig för priser och ytterligare information.

Under det första tillfället besöker ni Molekylverkstan under 90 minuter. Ni bokar även tider för resterande två tillfällen på er skola/förskola. Alla våra lärpaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 98, Lgr 11, Gy 2011 & läroplan för grundsär 11).

Våra lärpaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.