Skolan > Inspirationspaket

Inspirationspaket är aktiviteter vid ett tillfälle på Molekylverkstan och tar 90 minuter. Finns såväl för förskola och grundskola. Alla våra inspirationspaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 98, Lgr 11 & Gy 2011).

Våra inspirationspaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Priser
500 kr för förskolegrupp med max 12 barn & 500 kr för grundskolegrupp med max 15 elever.
1000 kr för förskolegrupp med 13-24 barn & 1000 kr för grundskolegrupp med 16-30 elever.
1500kr för förskolegrupp med 25 eller fler barn & 1500 kr för grundskolegrupp med 31 eller fler elever.

 

Inspirationspaket

Programmering med Bee- Bots (Förskola)

Kemi med Berta (Förskola)

Vi experimenterar tillsammans med draken Berta.

Akvariets skatter (Förskola)

Vi bygger ett akvarium tillsammans och experimenterar och testar hur olika material beter sig i vatten. Barnen får även bygga egna båtar och fiskar och vi diskuterar återvinning och sopsortering i förhållande till vatten, sjöar och hav.

Bubblor (Förskola)

Syftet med det här inspirationspaketet är att väcka intresset för hur såpbubblor bildas och vilka former de kan ha. Barnen får tillverka sina egna såpbubbleblandningar och såpbubblespön av olika material. Vi tittar på såpbubblornas färg och hur de reflekteras i ljuset.

Dripp och dropp (Förskola)

Vi undersöker vattnets egenskaper.

Magnetism (Förskola)

Vad fastnar på en magnet och varför? Vid besöket får barnen testa magneter och undersöka vilka material som är magnetiska och icke magnetiska. Barnen får bygga olika konstruktioner med hjälp av kylskåpsmagneter och metallgem. Vi spelar ett fiskespel där vi använder plastakvarier och magnetspön. Vi avrundar med att utmana barnen att fånga upp gem ur ett glaskärl fyllt med vatten, utan att de blir våta om händerna.

Kemi med Berta (F-klass-åk 2) ej bokningsbar HT2017

Berta på nya äventyr är den andra boken om draken Berta. Materialet kopplat till Berta hjälper barnen att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Programmering med Makey Makey (F-klass-åk2)

Vi programmerar en spelkontroller och testar den.

Nobelväskans hemlighet (Grundskola åk 1-2)

Eleverna får följa med på en tidsresa till Alfreds laboratorium och göra experiment. Bokningsbart V.35-39.

Klottrande robotar-teknik (Grundskola åk 1-3)

Eleverna bygger upp en robot genom att bl. a koppla motor med batteri, vi använder pennor som klottrar när roboten tar sig framåt.

Astrononomi (Grundskola åk 4-6)

Vi går igenom vårt solsystem med vår stjärna och dess planeter.

Geologi (Grundskola åk 4-6)

Vi går igenom grundläggande geologi, hur fungerar vår jord?

Kemi-inspiration (Grundskola åk 4-6)

Eleverna testar kromatografi, bygger molekylmodeller och lär sig om atomer, molekyler, gaser, vätskor och kemiska reaktioner.

Programmering (Grundskola åk 6-9)

Eleverna kommer att lära sig grunderna i programmering och testa att programmera. Eleverna får ta med sig egna I-pads eller egen dator.

Astronomi (Grundskola åk 7-9)

Vi går igenom universums uppbyggnad samt teorier om hur allt skapades.

Geologi (Grundskola åk 7-9)

Vi går igenom grundläggande geologi, berg, och dess material, mineralutvinning och samhället.

Geologi och klimat (Grundskola åk 7-9)

Vi går igenom hur geologi och klimat är kopplat. Vi tittar även på naturkatastrofer, hur dessa uppstår och hur de påverkar samhället.

Paleobiologi (Grundskola åk 7-9)

Vi går igenom vad paleobiologi är. Hur livet uppstod och när. Massutdöende och varför dessa kan ha uppstått.

Automagica (Grundskola åk 7-9)

Eleverna får i uppgift att koppla ihop de tekniska system som fjärrvärme, vatten/avlopp och stadsnät i en modellstad. Bokningsbart v. 45-48

Polymerer (Grundskola åk 7-9)

Eleverna får undersöka naturliga och syntetiska polymerer.