Skolan > Inspirationspaket

Inspirationspaket är aktiviteter vid ett tillfälle på Molekylverkstan och tar 90 minuter. Finns såväl för förskola och grundskola.
Alla våra inspirationspaket är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 98, Lgr 11 & Gy 2011).

Våra inspirationspaket startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand.

Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar. Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Priser
500 kr för förskolegrupp med max 12 barn & 500 kr för grundskolegrupp med max 15 elever.
1000 kr för förskolegrupp med 13-24 barn & 1000 kr för grundskolegrupp med 16-30 elever.
1500kr för förskolegrupp med 25 eller fler barn & 1500 kr för grundskolegrupp med 31 eller fler elever.

 

Ring oss gärna så informerar vi om vårt utbud tel. 0303-240 eller maila info@molekylverkstan.se