Prosa

Prosa – Programmable Science Activities är ett spetsprojekt som drivs av Molekylverkstan för att ta ett första och viktigt steg för att lära ungdomar ännu mer om hur man inom naturvetenskap använder datorer, surfplattor eller smartphones.
Tanken är att förbereda eleverna för framtidens arbetsmarknad och låta dem utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att vara en aktiv medborgare i ett digitaliserat samhälle.
Med fokus på att själv kunna skapa och påverka genom att behärska datorns möjligheter. Spetsprojektet riktar sig till elever och lärare inom Stenungsunds kommun och följer de elever som är födda 2004 med tre tillfällen per termin från vårterminen åk 6 till och med höstterminen årskurs 9. Projektet ger lärare en möjlighet att få in programmering som en naturlig del i NO- och teknikundervisningen.

Vår förhoppning är:
– att vi väcker intresse hos eleverna som får de att välja naturvetenskaps- eller teknikprogram på gymnasiet.
– efter tre års projektarbete och därefter utvärdering – att Prosa blir en del av vår basverksamhet.